Greece

Partner Institution D.I.S.UM Teaching Tutor ISCED Code Language Requirements 

G ATHINE01 - ETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTIMIO ATHINON

ANDREA MANGANARO

023 - Languages

English (B2)

G KOMOTIN01 - DIMOKRITIO PANEPISTIMIO THRAKIS

ORAZIO PORTUESE

022 - Humanities (except languages)

English (B2)

G KRITIS01 - PANEPISTIMIO KRITIS

ANNA ZIMBONE

023 - Languages

English (B1)

G KRITIS01 - PANEPISTIMIO KRITIS

PIETRO MARIA MILITELLO

0222 - History and archaeology

English (B1)

G THESSAL01 - ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS

CATERINA PAPATHEU

023 - Languages

English (C1)

G THESSAL01 - ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS

PIETRO MARIA MILITELLO

0222 - History and archaeology

English (B1)

G THESSAL01 - ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS

SERGIO ALFIO MARIA CRISTALDI

022 - Humanities (except languages)

English (B2)