Hungary

Partner Institution D.I.S.UM Teaching Tutor ISCED Code Language Requirements

HU BUDAPES01 - EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

ANDREA MANGANARO

022 - Humanities (except languages)

English (B2)

HU BUDAPES12 - PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM

ROSARIO CASTELLI

023 - Languages

English (B1)

HU DEBRECE01 - DEBRECENI EGYETEM

ANDREA MANGANARO

022 - Humanities (except languages)

English (B2)